Need2Code utökar sitt erbjudande av konsulttjänster inom affärssystem och ingår partnerskap med Visma

Vi är glada över att kunna erbjuda tjänster runt ytterligare ett modernt skalbart affärssystem.

Visma.net är i grunden designat och utvecklat för att köras i molnet med alla fördelar som det innebär.