Need2Grow

Är ett koncept som bygger på affärssystemet Epicor iScala. När du väljer att implementera Need2Grow får du ett heltäckande och skalbart affärssystem som stödjer affärsprocesser inom försäljning, inköp, finans, lager och logistik. Fördelen är att du kan börja enkelt i liten skala och utöka vartefter med mer funktionalitet i takt med att verksamheten växer. Du får dessutom en snabb avkastning på din investering. I konceptet finns också erbjudande om en modern teknisk plattform som säkrar driften för framtiden, och som gör det enkelt att integrera med andra system.